sPLiŤ EP (RÜBÄNÏSKÖ / CHEAP TALK)

by Cheap Talk

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.
01:19

about

CHEAP TALK :

SPIKEY - voc
PIPO - drums
JARO - bass
RADO - guitar
-----------------------
VYDANÉ AKO 7" SPLIT S KAPELOU RÜBÄNISKÖ
v prípade záujmu kontaktuj náš label FFUD RECORDS (chptlkpunk@gmail.com)

RELEASED AS 7" SPLIT WITH RÜBÄNISKÖ
if you want physical copy of the album contact our label FFUD RECORDS (chptlkpunk@gmail.com)

credits

released November 27, 2015

Za starých čias splavovalo sa drevo z Malej Fatry po Váhu. Dolu na juh sa odviezli chlapi na pltiach a vracali sa po svojich alebo inak. Nie každý sa však vrátil. Tí najväčší vyvrheli, zberba a lúza sa vrátiť nemohli alebo nechceli, tak či onak, ostali žiť na dolnej zemi. Ich potomkovia dnes hrajú v kapele Cheap Talk. Podobní vydedenci a zločinci na hornom toku Váhu museli sa skrývať v okolitých horách. Ich potomkovia zase hrajú v kapele Rübänïskö. Po mnohých rokoch sa čvarga z hôr a zgerba z nížiny stretli a výsledkom je tento split. Naostrite sekery a započúvajte sa.
------------------------------------------------------------------------
During old times timber rafting was used to transport logs from Malá Fatra down the Váh river. Men would sail on log rafts down to the south and then come back by foot or otherwise. However, not every single one would return. The biggest outcasts, scum and riff-raff could not or did not want to come back, one way or another, they remained in the south. Their offsprings play in Cheap Talk. Similar outcasts and criminals of the headwater of Váh river had to hide in surrounding mountains. Their offsprings play in Rübänïskö. After many years the ragtag from mountains and the scum from lowlands have met and the result of this meeting is this split album. Sharpen your axes and plunge deep into it.
------------------------------------------------------------------------

tags

license

about

Cheap Talk Slovakia

We are Cheap Talk ! Crashing our instruments since summer 2013

contact / help

Contact Cheap Talk

Streaming and
Download help

Track Name: 01. Professional sport
1. PROFESSIONAL SPORT

millions in the pocket
poison in their fucking veins
30 years old veterans
malmformed genes

in glorious stadiums
the bloodthirsty mad fans
watching two hours of false theatre
with blinded eyes

forget the reality
what is outside playground
crying kids in the neighborhood?
just turn on the sound

forget the poverty
what is outside playground
tortured wife in the neighborhood?
just turn on the sound

You really think is this right?

comment :
inspired by Fifa world cup in Brazil

1. PROFESIONÁLNY ŠPORT

milióny vo vrecku
jed v žilách
30 ročný veteráni
zdeformované gény

na veľkolepých štadiónoch
fanúšikovia bažiaci po krvi
sledujú dve hodiny falošného divadla
so zaslepenými očami

zabudni na realitu
čo je mimo ihriska
deti plačúce v susedstve?
len pridaj hlas

zabudni na chudobu
čo je mimo ihriska
týraná žena v susedstve?
len pridaj hlas

Naozaj si myslíš, že toto je správne ?

komentár :
Inšpirované majstrovstvami sveta vo futbale v Brazílii
Track Name: 02.Friday Night
2. FRIDAY NIGHT

finally i’m at home
from worthless job – i’m alone
i‘m putting off the fucking mask
and throwing it away

my belly needs some fuel
whitout food i will be cruel
the guys are calling - they are here
the party starts with a beer

today we will don‘t think hard
this is our day!
today we will party hard!
this is friday!

comment :
when you work whole week you need to turn off during the weekend

2. V PIATOK VEČER

konečne som doma
z bezvýznamnej roboty – som sám
dávam dole svoju masku
a hádžem ju preč

moje brucho potrebuje palivo
bez jedla budem zlý
chalani volajú – už sú tu
párty začína pivom

Dnes nebudeme rozmýšľať
Toto je náš deň
Dnes budeme kaliť
Toto je piatok

komentár :
keď robíš celý týždeň cez víkend sa potrebuješ uvoľniť
Track Name: 03. Psychopats
3. PSYCHOPATS

asshole hunter
run for your life
it’s not your day
run for your life
we will find you
run for your life
your arrogance is
too much for us

psychopat in the woods
run for your life
fuck your own gun
run for your life
serial killer
run for your life
you will hang on the tallest tree
you shoot down what moving or not
it can be my dog you twat
you changed the nature to warzone
but all war have opposing force

comment :
hunting is not for protecting nature (as they often say).
hunters shoot down all without exceptions
whether they „take care of animals“ or not.

3. PSYCHOPATI

vyjebaný polovník
bež o život
dnes nie tvoj deň
bež o život
my si ťa nájdeme
bež o život
tvoja bezohľadnosť
je už príliš veľká

psychopat v lese
bež o život
pojeb si zbraň
bež o život
sériový vrah
bež o život
budeš visieť na najvyššom strome
strieľaš čo beží aj stojí
môže to byť môj pes ty kokot
zmenil si prírodu na vojnovú zónu
ale v každej vojne je protivník

komentár :
poľovníctvo nie je ochrana prírody.
aj tak strieľajú všetko bez rozdielu
či sa o to „starajú“ alebo nie.
Track Name: 04. Worth It
4. WORTH IT

i know you are same like me
who still don‘t find his place
place among the adult slaves
i try so hard but i feel shame
shame cuz what the fuck i do
things what i can‘t stand too
useless shit for useless fucks
my job my work my collegues sucks

i work for the punk
i suffer for the punk
i suck for the punk
but its all worth it


comment :
job is not our goal
it’s only a tool for doing what we like

4. STOJÍ TO ZA TO

viem že si taký ako ja
ten čo zatial nenašiel svoje miesto
miesto medzi dospelými otrokmi
snažil som sa ale sa hanbím
hanbím, preto čo robím
kvôli veciam ktoré neviem vystáť
zbytočná robota pre zbytočných kokotov
moje zamestanie moja práca moji kolegovia
stoja za hovno

pracujem pre punk
trpím pre punk
trapoším pre punk
ale stojí to za to

komentár :
zamestnanie nie je náš cieľ
je to prostriedok aby sme robili čo nás baví