about

Cheap Talk Slovakia

We are Cheap Talk ! Crashing our instruments since summer 2013

contact / help

Contact Cheap Talk

Streaming and
Download help

Track Name: Meat
MEAT

Everywhere i hear the same bullshit
Without meat you will be skinny and weak
You taunt me, you can’t understand
your weakness said it’s something bad
Fuck the traditions it’s simply just murder
Open your eyes and look at the torture
And look at me, i’m not more than you
but my mind is clean and my hands are pure

we say no for meat, no for the endless murder
we say no for meat, no for the endless murder

But I know, U don’t care, what you eat, but it’s not late
Try to realize just once, they don’t live on earth for us
Why it’s so hard? Why it’s so hard?
To try to stop the ticking bomb.
Bomb of suffering and bomb of starving
what brings only flames to our world
You have a path, nice and broad
when genocide is not a mode
Where your mouth are not a shredder
It’s your first step on the ladder
when u know that simple feeling
the feeling of life without killing
and the true peace come from innerself

com :
We live in a world, where we don’t need meat to survive. We don’t need to kill, but whz we are still killing? Because of traditions, because withouth meat people are weak, because your body needs meat, beacause, beacause, because... you heard this from everywhere. Make your own point of view, try and youi will realize all the lyings that were keeping you away from the view of the world without killings and suffering of the weak.

MÄSO

Všade stále počujem tie isté pičoviny
Že bez mäsa budeš chudý a slabý
Vysmievaš sa mi, ale nechápeš
tvoja slabosť tihovorí, že to je niečo zlé
Jebať zvyky, stále je to vražda
Otvor oči a pozri sa na to utrpenie
A pozri na mňa, nie som viac než ty
ale mám čistú myseľ a čisté ruky

Povedzme NIE mäsu, NIE nekončiacemu utrpeniu
Povedzme NIE mäsu, NIE nekončiacemu utrpeniu

Ja viem, že máš v piči čo ješ, ale nie je neskoro
Uvedom sa aspoň raz, že na Zemi nežijú pre nás
Je to také ťažké? Je to také ťažké?
Zastaviť túto tikajúcu bombu
Bombu utpenia a bombu hladovania
Ktorá prináša iba skazu
Veď máš cestu, krásnu a širokú
Kde genocída nie je v móde
Kde tvoje ústa nie sú mlynček
Je to tvoj prvý krok
Keď pocítiš ten obyčajný pocit
Pociť žiť bez zabíjania
a vtedy skutočný pokoj príde zvnúta

kom:
Žijeme vo svete, kde na to aby sme prežili nepotrebujeme mäso. Nepotrebujeme vraždiť tak prečo to naďalej robíme ? Lebo tradícia, lebo bez mäsa sú ľudia slabí, lebo telo to potrebuje, lebo, lebo, lebo.. počúvaš to odvšadiaľ. Sprav si vlastný názor, vyskúšaj to a uvidíš, že všetky tie klamstvá ti doteraz bránili nahliadnuť do sveta bez vrážd a utrpenia slabších.
Track Name: Never Too Old
NEVER TOO OLD

Never too old for skate
Never too old for bike
Never too old for skate
Never too old for life


I don't give a fuck about your boss
May this moneycentric asshole burn in hell
i’m not like the slaves around me
i don’t want be a fucking zombie
don’t wan’t be a fucking zombie

Never too old for skate
Never too old for bike
Never too old for skate
Never too old for life

i know i will never be younger
and i want to live my life without anger
just put my on my shoes
and step on the skate
The world stops to rotate
and i feel that state
when nobody can tell what to do
You are the master and the puppet too
Nobody can tell what to do.
You are the master and the puppet too

com:
When you were young, you didn’t have a chance. Now you are older and feel ashamed. Fuck you !
Step on a skate or bike and try. You dreamed about this and envy the others who did this. Fuck the others who just criticize but archieve anything. Fuck everything ! Let’s skate !

NIKDY SI NENI STARÝ

Nikdy si neni starý na skej
Nikdy si neni starý na bike
Nikdy si neni starý na skejt
Nidky si neni starý na život


Môžem jebať svojho šéfa
Mohol by ten čurák čo lúbi len prachy zhorieť v pekle
Nechcem byť ako tí otroci okolo mňa
Nechcem byť zombík
Nechcem byť zombík

Nikdy si neni starý na skej
Nikdy si neni starý na bike
Nikdy si neni starý na skejt
Nidky si neni starý na život

Viem, že mladší už nebudem
A chcem žiť život bez nenávisti
Tak si obujem boty
A skočím na skej
A svet sa prestane točiť
A vtedy cítim ten pocit
Keď ti nikdo nerozkáže čo máš robiť
Ty si pán aj bábka zároveň
Keď ti nikdo nerozkáže čo máš robiť
Ty si pán aj bábka zároveň

kom :
Keď si bol mladý, nejak to nevydalo. Teraz, keď si starší sa už hanbíš. Choď do piče! Postav sa na skejt alebo si sadni na bike a skúšaj. Vždy si o tom sníval a závidel ostatným, ktorí to robili. Jeb na tých, ktorí len kritizujú a nič nedokázali. Jeb na celý svet! Lets skate!
Track Name: With Friends In The Pit
WITH FRIENDS IN THE PIT

Your smile, told me everything
when i saw you sweaty in the pit
Covered by crazy kids like you
who cares bout the others too

when you first saw the flyer, you knew that
this show won’t be same like others
You arrived to the front of club and had a feeling that, you are home, we are home

Handshakes, smiles, conversations
Friends and future friends arrivals
Straight edge, smokers or drinkers
we are all, brothers and sisters

With friends, with friends IN THE PIT

the music what you listen is like punch in your face,
and you know, for the meaningless lyrics is not a right place
Come on dance like monkey and jump like Sergey
but don’t forget the girls
Hey, they wanna dance too

com :
You are waiting for this all week. For that few hours that you can spent with firends on show, that gives you power to survive that hustle and bustle of everyday life and helps to forget about your problems. It’s a part of your life and you will never give it up.

S KAMOŠMI V KOTLI

tvoj úsmev hovoril za všetko
keď som ťa spoteného uvidel v kotli
obklopeného šialenými deckami ako ty
ktoré dávajú pozor aj na ostaných

keď si prvýkrát uvidel plagát, vedel si
že tento koncert nebude ako ostatné
prišiel si pred klub a cítil si, že si doma,
my sme doma

Podania rúk, úsmevy, rozhovory
Priatelia a budúci priatelia
Strejtejdži, fajčiari alebo opinovci
Sme všetci jedna rodina

S kamošmi, s kamošmi v kotli

Hudba ktorú počúvaš je ako úder do tváre
A vieš, že na bezvýznamné texty tu nie je miesto
Tak poď a tancuj jak opica a skáč ako Sergei
Ale nezabudni na baby
Aj ony chcú tancovať

kom :
Čakáš na to celý týždeň. Tých pár hodín, čo môžeš stráviť s kamarátmi na koncerte, ti dáva silu aby si prežil ten kolotoč všedných dní a zabudol na problémy. Je to súčasť tvojho života a nikdy by si sa jej nevzdal.
Track Name: I Love
I LOVE

i love your giant earplugs
i love your neck tattoos
i love your facebook friends and
i love your new nike shoes

i love your tough guy image
i love your US bands
i love your girfriends socks
and i love your I love your hardcore

Ooooo u are hardcore...oooooo ooo ooo ooo..you are so hardcore

It’s ok to never been on shows,
It’s ok to just post some videos
It’s ok to don’t know bad brains
It’s ok your sexist behavior
It’s ok to be friend with nazis
It’s ok to don’t know local bands
It’s ok to quit after one year
It’s ok..i just wish it

com :
This is not about the brand of the shoes or where the band comes from. This is about that for the most people the hardcore is only about fashion and what to wear. These people just listen to the band on internet and possibly visit only a big shows( mostly abroad). They are ruining what is most valuable for us ! GO AWAY ! Fuck you !


MILUJEM

Milujem tvoje velké tunele
Milujem tvoje kérky na krku
Milujem tvojich fejsbúkových kamošov
A milujem tvoje nové Najky

Milujem tvoj drsný imidž
Milujem tvoje americké kapely
Milujem ponožky tvojej kočky
A milujem, skrátka milujem tvoj hardcore

Ooo, ty si hardcore, ooo ty si tak hardcore

Je to v pohode nechodiť na koncerty
Je to v pohode iba zdielať videá
Je to v pohode, že nepoznáš Bad Brains
Je to v pohode, že sa správaš sexisticky
Je to v pohode mať kamošov náckov
Je to v pohode, že nepoznáš miestne kapely
Je to v pohe vyjebať sa na to po roku
Je to v pohode... ja si to želám

kom:
Tu nejde o značku obuvy alebo o to z ktorého kúta sveta pochádza kapela. Ide o to, že pre množstvo ľudí je hardcore iba o móde a o tom čo si dať na seba. Vypočujú si kapelu na nete a poprípade zájdu (do zahraničia) na nejaký veľký koncert. Kazia to, čo je pre nás najcennejšie..VYPADNITE! Fuck you!
Track Name: Shithead But Not Joey
SHITHEAD BUT NOT JOEY

I just turn on the tv and see these tons of assholes
telling lies with fake smiles
i will never turn on this garbage again
just check the neswpaper, but what is this mess?
Full of prostitues and rich guys in shining suits
and politicians whose i see i am going to vomit my whole room

all these shitheads deserves PUNCH PUNCH PUNCH in their face

not just the mediaclowns makes me angry
open your window and you can see this daily
50 kilo dealers who selling drugs on the streets to the kids
or juniormafia with cars that are bigger than your flat
don’t tell me you don’t know this type of shit
and don’t tell me you don’t want to give them hit

com:
I know that you know them and everytime you see them or hear them your anger is rising ! We are surrounded by assholes ! Its sipmle to see them, just turn on he tv, open newspaper, go on the street, they are everywhere. They are there and they are smiling at your face. They deserve nothing more than punkch in the face !

KOKOT ALE NIE JOEY

Pustím si telku a vidím to mnoštvo idiotov
ktorí klamú a ešte sa k tomu usmievajú
už si to nikdy nepustím
tak pozeriem do novín a čo je to za bordel?
Plno kuriev a pracháčov v žiarivých oblekoch a politikov, ktoržch keĎ vidím by som najradšej ošablil celú izbu


Všetci títo kokoti si zaslúžia päsťou do tváre

Nie sú to však len šašovia z médií ktorí ma serú
Otvor okno a uvidíš to každý deň
50 kilový díleri, čo predávajú sračky deckám
Alebo kindermafia na autách väčších ako tvoj byt
Tak mi nehovor že tieto sračky nepoznáš
A nehovor mi, že by si im nechcel jednu prijebať


Viem, že aj ty ich poznáš a zakaždým keď ich vidíš či počuješ sa ti zoviera päsť! Sme obklopení kokotmi. Stačí zapnúť televíziu, otvoriť noviny či vyjsť na ulicu, sú všade. Sú tam a smejú sa ti do xichtu...nezaslúžia si nič iné ako poriadnu bombu.
Track Name: For Those Who Still Pull The Chariot
FOR THOSE WHO STILL PULL THE CHARIOT

a man is going down on the street
he looks old and weird

men in the pub doesn’t like him
cuz he is not drunk every week

his eyes are faded his beard is grey
he still works hard everyday

Nobody knows he have two lifes
One like theirs, second ours

No, he doesn’t have mohawk hair
No, he doesn’t need X on hand
No, he doesn’t opening up the pit
Yes, he is at every gig

he is the real punk bitch
For those who still push the chariot

com :
This one is for all the peope, who attends the shows for many years and support bands and the scene, but didn’t give it up even after that many years. Just one word : RESPECT !


PRE VŠETKÝCH ČO TO DRŽIA NAD VODOU

Chlapík ide po ulici
vyzerá starý a divný

Chlapi v krčme ho nemajú radi
Lebo neni každý deň najebaný

Oči mu blednú a brada šedivie
každý deň tvrdo pracuje

Nikto nevie, že má dva životy
Jeden ako oni, jeden ako my


Nie, nenosí číro
Nie, nepotrebuje X na ruke
Nie, neotvára kotol
Áno, je na každom koncerte

Je to pravý punk bastard
Pre všetkých, ktorí to držia nad vodou

kom
Je to pre ľudí, ktorí dlhé roky chodia na koncerty a podporujú kapely či scénu, no nevypadli z kola ani po toľkom čase. Len jedno slovo: Rešpekt!
Track Name: Blackest Friday
BLACKEST FRIDAY

the shop slowly opens the door
first punch outside starts the war
people are shivering, saliva is flowing
pregnant woman on the floor

crush her head you need tv
microwave ,new pc
everything you have, but this is cheap
the horde of zombies smelling meat

and i want roast you with flamethroveeer

com :
Consume society is like obese zombie in electric cart that eats everything that have a SELL OUT stamp on it. It doesn’t matter that people already have it at home or doesn‘t need it at all. Crushed heads are crunching under the wheels of shopping cart and cart is accelerating !

NAJČERNEJŠÍ PIATOK

Obchod pomaly otvára
prvý úder začína bitku
Ludia sa trasú, sliny im tečú
Tehotná ženská je na zemi

Rozbi jej hlavu, ty chceš telku
Mikrovlnku a nový počítač
Všetko máš, ale toto je tak lacné
A horda zmbíkov už cíti mäso

Chcem ťa uškvariť s plameňometom !

kom :
Konzumná spoločnosť ako obézny zombík v elektrickom vozíku čo žere všetko, čo má na sebe nálepku zľava alebo akcia.
Je to jedno či to už má doma 1000x alebo to vôbec nepotrebuje. Rozdrtené hlavy škrípu pod kolesami vozíka a on pridáva plyn!

Black Friday - je deň kedy začína vianočná sezóna v obchodoch v USA. Sprevádzajú ju veľké zľavy, ktoré menia ľudí na prijebaných zombie kokotov